Category Archives for "Endodontia"

Kofferdam – Nyálrekesz

Általános fogalmak , Endodontia , Konzerváló fogászat

A kofferdam, vagy más néven nyálrekesz használata megkönnyíti a fogorvos feladatát munkája közben. Töméskészítéskor, gyökérkezeléskor, betétek beragasztásakor a fogorvosnak a munkaterületet védenie kell a nyáltól, a vértől, a párától, a baktériumoktól, a szájüregi nedvességtől. Ezenkívül megakadályozza, hogy a fogorvos által használt segédeszközök (pl. gyökérkezelő tű, tömőanyag darabka vagy különböző fertőtlenítő folyadékok) a szájüregbe, a tápcsatornába, […]

Ideiglenes gyökértömés

Endodontia

Ideiglenes tömésre, gyökércsatorna zárására alkalmazott, kalcium-hidroxid tartalmú gyógyhatású tömés. A kalcium-hidroxid erős lúg, így feloldja a gyökércsatornában levő szerves maradványokat, dezinficiál a kórokozók elpusztításával, és a periapicalis régióra is jótékony hatása van.

Gyökérkezelés

Endodontia

Előrehaladott fogszuvasodás vagy gyulladás esetén, a fogat érő jelentős károsodás elérheti a fogbélüreg tartalmát, idegeit, erős fájdalommal és szövődményekkel járhat. A fájdalom megszüntetésének egyedüli megoldása, a fogbélüreg és gyökércsatorna baktériummal fertőzött tartalmának az eltávolítása, a gyökércsatornák sterilizálása, gyógytöméssel majd végleges töméssel való lezárása. A megfelelő gyökércsatorna tisztításához, a gyökércsúcs hosszúságának bemérésére szolgáló alkalmazott eszköz, az […]

Gyökércsatorna bemérő és tágító műszer

Endodontia

Az Apex Lokátor egy nagyon precíz gyökércsatorna hosszúság mérő műszer. Az elektromos gyökércsatorna bemérő és tágító műszer segítségével pontosabb, korrekt gyökértömés készíthető. Az elektromos gyökércsatorna bemérő műszer gyárilag kalibrált; a gyökércsatornába vezetett gyökérkezelő tű csatornán belüli helyzetét mutatja, és miközben a tűvel haladunk lefelé, az feltágítja a csatornát, és eltávolítja a fertőzött szöveteket is. A […]

Endodontus

Endodontia

A fogbél megbetegedéseivel és annak kezeléseire szakosodott, más néven endodonciával foglalkozó szakorvos. Az ő feladata a gyökérkezelés, gyökértömés kivitelezése. Munkájának sikeressége kiemelkedő fontosságú, hisz nagymértékben meghatározza a kezelt fog, és egyben az esetlegesen rá épülő fogpótlás élettartamát.

Kálcium-hidroxid

Általános fogalmak , Endodontia

A kálcium-hidroxid kedvező tulajdonságai miatta gyökérkezelés során alkalmazott szervetlen vegyület. A Ca(OH)2 erős lúgossága miatt feloldja a gyökércsatornában található szerves anyagokat, fertőtleníti a gyökércsatornát, segíti az apexifikációt, a gyökércsúcs záródását. Fenti tulajdonságai miatt jelenleg az endodontiában az elsődlegesen választandó vegyület.

Gyökértömés

Endodontia

A megfelelően kitisztított és kifertőtlenített gyökércsatornába tömést készítünk. A gyökércsatornát papírcsúcsokkal kiszárítjuk, majd egy hígan folyó és egy merev gyökértömő anyaggal tömjük le. Azért, hogy gyökértömésünk pontos és falálló legyen egy kondenzáló eszközzel tömörítjük a gyökértömő csúcsokat egymáshoz. Rendelőnkben a legmodernebb, úgynevezett laterál kondenzációs gyökértömés technikát alkalmazzuk. A gyökértömést egy korszerű digitális gyökércsatorna tágító és bemérő műszer segítségével […]